Regulamin Forum

Przeczytaj, zanim się zarejestrujesz!
Tinka07
Site Admin
Posty: 2401
Rejestracja: wt wrz 03, 2013 4:24 pm
Lokalizacja: Pasawa/Niemcy

Regulamin Forum

Post autor: Tinka07 » sob wrz 14, 2013 9:00 am

REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO
kotycukrzycowe.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem Forum określa zasady korzystania z forum internetowego "kotycukrzycowe.pl”, zwanego dalej Forum.
2. Rejestracja na Forum jest dobrowolna.
3. Każda osoba, dokonująca rejestracji na Forum staje się jego Użytkownikiem.
4. Użytkownik Forum podaje w formularzu rejestracyjnym swoją nazwę oraz swój aktualny adres e-mail. Są to dane wymagane do rejestracji na Forum. Wszystkie pozostałe dane są podawane przez Użytkowników na zasadzie dobrowolności.
5. Użytkownik Forum sam decyduje, które z jego danych, za wyjątkiem nazwy użytkownika oraz daty rejestracji, będą widoczne dla innych Użytkowników w jego profilu.
6. O tym, jakie treści zamieszczone na Forum mogą być przeglądane przez osoby niezarejestrowane, decyduje Administrator.
7. Osoby niezarejestrowane nie mają prawa zamieszczania własnych treści na Forum bez wcześniejszego wykonania czynności rejestracyjnych.
8. Rejestracja na Forum jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Forum.
9. Administrator Forum przechowuje podane przez Użytkowników dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997- Dz.U.1997 nr 133 poz.883.Tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002- Dz.U.2002 nr.101 poz.926. Administrator nie użyje ich do innych celów niż administrowanie Forum.
10. Forum – polityka prywatności
11. Częścią składową Forum jest Podforum Nasze Prywatne Sprawy.
11.1 Podforum jest wątkiem niejawnym.
11.2 Administrator ma wyłączne prawo do nadawania i odbierania przywileju przynależności do Podforum.
11.3 Administrator ma prawo przeprowadzić konsultacje w sprawie przystąpienia nowego Użytkownika do Podforum z Użytkownikami już aktywnymi.

§ 2 Forum

1. Forum jest portalem niekomercyjnym, niepolitycznym, nie służy żadnym interesom ani organizacjom, w tym charytatywnym.
 • 1.1. Na forum nie mogą być organizowane ani reklamowane jakiekolwiek zbiórki pieniędzy lub darów, również w ramach akcji charytatywnych dla potrzebujących zwierząt oraz ludzi, a także na potrzeby partii politycznych, religijnych grup wyznaniowych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i dowolnych celów społecznych.
  1.2. Niedozwolone jest prowadzenie na forum jakiejkolwiek agitacji politycznej oraz propagandy religijnej, mającej na celu zdyskredytowanie jakiejś religii lub werbowanie członków grupy wyznaniowej.
2. Forum nie przynależy do żadnej grupy wyznaniowej ani światopoglądowej.
3. Forum jest miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy. Nie jest na nim prowadzona żadna cenzura, z wyjątkiem eliminowania działania łamiącego Regulamin Forum.
4. Administracja Forum nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści, wypowiedzi, wpisy oraz materiały zamieszczane przez Użytkownika Forum, jak również za następstwa ich zamieszczenia.

§ 3 Tematyka Forum

1. Tematyką Forum jest cukrzyca u kotów, choroby jej towarzyszące oraz fachowa opieka nad tymi zwierzętami.
2. Na Forum utworzone są działy, których tytuły i podtytuły określają ramy tematyczne poruszanych w nich zagadnień.
3. Temat wątku powinien być zgodny z tematyką działu, w którym wątek jest zakładany.
4. Zagadnienia poruszane w poście nie powinny wykraczać poza temat wątku.
5. Użytkownicy, prowadząc dyskusję, nie powinni odbiegać od tematu wątku, w którym się wypowiadają.
6. Wątki niezwiązane z tematyką Forum określoną w pkt. 1 lub jego organizacją i działaniem mogą być zakładane wyłącznie w dziale „Inne schorzenia”.
7. Użytkownik, zanim założy nowy wątek, powinien użyć opcji "szukaj" , aby sprawdzić, czy temat pojawił się wcześniej i czy ktoś już rozwiązał ten problem. Jeśli jest możliwość kontynuowania istniejącego na Forum wątku poprzez umieszczenie tam postu o tematyce interesującej Użytkownika, to nie należy zakładać nowych wątków.
8. Założyciel wątku powinien nadać mu tytuł, który jasno wskazuje na zakres poruszanej w nim tematyki lub konieczny do rozwiązania problem.
9. Propozycje nowych działów, zmian w dotychczasowych działach oraz innych modyfikacji Forum mogą być zgłaszane przez Użytkowników w dziale "Administracja” z podaniem uzasadnienia.
10. Problemy, z którymi mogą borykać się Użytkownicy w zakresie objętym tematyką Forum, powinny być rozwiązywane w odpowiednich wątkach dyskusyjnych, bez nadużywania systemu prywatnych wiadomości.

§ 4 Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownicy mają prawo dzielić się na Forum swoimi doświadczeniami w opiece nad kotami cukrzycowymi i bronić swojego stanowiska w pisanych przez siebie postach, o ile nie łamią swymi wypowiedziami Regulaminu Forum.
1.1 Użytkownik wyraża zgodę na publikację swojego postu/wpisu w serwisie Forum .Post ten staje się częścią składową Forum .Użytkownik nie będzie dochodził praw przysługujących mu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 -Dz.U 1994 nr 24 poz.83 .Tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 -Dz.U.2006 nr 90 poz.631.
2. Użytkownicy udzielający porad na Forum oraz przekazujący swoją wiedzę na temat leczenia kotów nie są lekarzami weterynarii. Informacje dotyczące leczenia kotów uzyskane za pośrednictwem Forum nie zastępują porady lekarza weterynarii. Wszelkie porady należy bezwzględnie konsultować z lekarzem weterynarii przed ich zastosowaniem.
3. Korzystanie z porad Użytkowników Forum odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osoby z nich korzystającej.
4. Użytkownicy mają prawo do zamieszczania w swoich postach opisów ofert komercyjnych oraz linków do tych ofert jedynie w celach informacyjnych, zgodnych z tematyką Forum.
 • 4.1. Zabronione jest linkowanie jako forma reklamy, zabroniona jest również jakakolwiek reklama własnej lub cudzej oferty komercyjnej.
  4.2. Zabronione jest umieszczanie na Forum jakichkolwiek ogłoszeń dotyczących kupna lub sprzedaży (też odstąpienia) wszelkich leków na receptę.
  4.3. Zabronione jest udzielanie informacji na temat refundowanych leków lub przyborów.
  4.4. Zabronione jest również zamieszczanie na Forum ogłoszeń dotyczących kupna, sprzedaży lub bezpłatnego oddania do adopcji zwierząt.
  4.5. Zabronione jest rozsyłanie do Użytkowników Forum poprzez system prywatnych wiadomości jakichkolwiek niezamówionych przez nich materiałów reklamowych, ofert komercyjnych, tzw. łańcuszków szczęścia i wszelkich treści uznawanych powszechnie za spam.
5. Użytkownicy powinni dołożyć wszelkich starań, aby ich posty były pisane zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji języka polskiego. Polskie znaki diakrytyczne nie są wymagane, choć zalecane.
6. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest umieszczanie na Forum treści, które:
 • a. stanowią naruszenie obowiązującego w Polsce prawa,
  b. zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
  c. stanowią ataki personalne pod adresem innych Użytkowników, oszczerstwa lub pomówienia,
  d. stanowią naruszenie powszechnie przyjętych w Internecie norm przyzwoitego zachowania zwanych netykietą.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od każdej decyzji Administratora lub Moderatora, która go osobiście dotyczy, na podstawie § 5 pkt 6.
8. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie, nie podając przyczyny, do zlikwidowania swojego konta na Forum.

§ 5 Prawa i obowiązki Administratora oraz Moderatorów

1. Administrator i Moderatorzy mają obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu Forum.
2. Administrator i Moderatorzy mają obowiązek dbać o porządek na Forum i pilnować przestrzegania Regulaminu Forum przez wszystkich Użytkowników.
3. W ramach działań porządkowych Administrator i Moderatorzy mają w szczególności prawo do:
 • a. usuwania, modyfikacji i przenoszenia postów oraz wątków, które są sprzeczne z Regulaminem Forum,
  b. upominania Użytkowników, których wypowiedzi naruszają Regulamin Forum,
  c. nakładania kar na Użytkowników, naruszających w sposób rażący i/lub uporczywy Regulamin Forum.
4. Karami za niestosowanie się do postanowień Regulaminu Forum są:
 • a. ostrzeżenie,
  b. jeśli dwukrotne ostrzeżenie nie przyniesie oczekiwanej poprawy zachowania Użytkownika, to czasowa blokada jego konta,
  c. trwałe usunięcie konta.
4.1. Czas ważności każdego ostrzeżenia wynosi 3 miesiące. Po tym czasie jest ono kasowane z profilu Użytkownika.
5. Administrator lub Moderator, który dokonał czynności administracyjnej lub moderatorskiej, podaje uzasadnienie Użytkownikowi, którego czynność dotyczyła.
6. Jeśli Użytkownik uzna decyzję Administratora lub Moderatora, która go dotyczyła, za niesłuszną, odwołuje się od tej decyzji, zwracając się do Administratora lub Moderatora, który dokonał danej czynności, i przedstawia swoje stanowisko w sprawie.
7. Administrator lub Moderator, po rozważeniu stanowiska Użytkownika, działając w dobrej wierze, cofa dokonane wobec niego czynności lub pozostawia swoją decyzję w mocy, przedstawiając Użytkownikowi swoje argumenty.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Forum również w trybie natychmiastowym, bez stosowania ww. punktu. Może to nastąpić w przypadku drastycznego łamania Regulaminu Forum, jak również w przypadku trollingu.
9. Z racji pełnionej na Forum funkcji Administrator i Moderatorzy powinni dołożyć szczególnych starań, aby ich wypowiedzi oraz stosunek do innych Użytkowników nie naruszały dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz netykiety.
10. Narzędzia administracyjne i moderatorskie służą wyłącznie do wypełniania zadań określonych Regulaminem Forum i nie mogą być używane w żadnym innym celu ani w sposób mogący narazić Forum na utratę reputacji.
11. Wykonując czynności administracyjne i moderatorskie, Administrator i Moderatorzy działają w dobrej wierze, podejmując decyzje w sposób bezstronny i kierując się dobrem Forum oraz dobrem ogółu zgromadzonych na nim Użytkowników.
12. Administrator i Moderatorzy, w miarę posiadanych możliwości, powinni dbać o dobrą atmosferę na Forum oraz pozytywny wizerunek Forum.
13. Administrator ma prawo do nadawania i odbierania uprawnień Moderatorom oraz ustalania zakresu tych uprawnień.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do podejmowania indywidualnych decyzji w zakresie korzystania z Forum.

§ 7 Kopiowanie

Kopiowanie i rozpowszechnianie treści znajdujących się na Forum, a nie będących wypowiedziami własnymi Użytkownika, bez zgody ich autorów oraz Administratora jest zabronione.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Forum w uzasadnionych przypadkach.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2013 r. Zmiany z dnia 15 maja 2014 r. Tekst jednolity z dnia 15 maja 2014 r.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt na adres: koty.cukrzycowe@onet.eu
Nie jestem lekarzem weterynarii i moje porady na forum: koty cukrzycowe.pl nie zastąpią konsultacji ze specjalistą.


Zablokowany